Департаментом по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области с сентября 2021 года проведена государственная аттестация 8 (5 государственных, 3 частных) организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения. Деятельность всех организаций образования не соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. По итогам государственной аттестации все 8 детских садов не аттестованы.

Ел басына түскен сынақты қайыспай біртұтас ел болып еңсере білдік. Қаңтар оқиғаларының құрбандары жайлы ащы шындық жария етілді. Халық шындықты білу керек!

Тәртіпсіздік кезінде қайтыс болғандардың туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Жандары жәннатта болсын.

Береке-бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!