Онлайн түрінде өтініштер беру тәртібін түсіндіру мақсатында колледж директорларымен бейне конференциялық байланыс арқылы кеңес өткізілді

Алматы облысының білім сапасында сапаны қамтамасыз ету департаменті 2014 жылдың 16 мамырдағы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктері  бойынша бұрын берілген  білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияларға қосымшаларды қайта ресімдеуде.  Онлайн түрінде өтініштер беру тәртібін түсіндіру мақсатында колледж директорларымен бейне конференциялық байланыс арқылы кеңес өткізілді.

Leave a Reply